Детска градина №18 „Осми март“

Група "Бърборино"

20 апр 2017

Станимира Желева – старши учител

Павлина Вълчева – учител

Виолета Пулева – пом. възпитател

 

Ще играеме дечица,

ще играеме безспир.

Щом в щастливото ни детство

има слънце, има мир!