Детска градина №18 „Осми март“

Трета ЯГ "Веселите мечета"

27 апр 2017

м.с. Руска Севова

м.с. Ренета Враджалиева

Анка Стоянова; Наталия Петрова – пом. възпитатели