Детска градина №18 „Осми март“

Първа ЯГ "Звездички"

27 апр 2017

м.с. Надя Станилова

м.с. Неджибе Али

Йовка Стоилова; Светла Найденова - пом. възпитатели