Детска градина №18 „Осми март“

Предоставени услуги

25 яну 2019

 

.С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.

В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина №18„Осми март“ предоставя следните обществени услуги:

  • Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
  • Издаване на дубликат на документ за етап или степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование

Прикачени файлове