Детска градина №18 „Осми март“

Процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко” за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

15 май 2019

ОБЯВЛЕНИЕ

За процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема„Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко” за период от три учебни години: 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022година.

Детска градина №18„Осми март” – гр. Хасково ОБЯВЯВА процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” и по Схема „УЧИЛИЩНО МЛЯКО” за период от три учебни години: 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година.

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение - 15.05.2019 г.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 23.05.2019 г. включително.

Прикачени файлове