Детска градина №18 „Осми март“

Дълбок поклон, Апостоле!

18 фев 2022

Отбелязваме 149 години от обесването на Васил Левски!
                    
"Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи."