Детска градина №18 „Осми март“

Дарение в подкрепа на кампанията за доизграждане на църквата "Св. Иван Рилски" събра Коледния базар организиран от ДГ "Осми март"

26 дек 2023

1145 лв.баха събрани в подкрепа за доизграждането на църквата "Св. Иван Рилски" - гр. Хасково, чрез организирания Коледен базар в ДГ "Осми март".

Заедно родители и учители изработиха красиви сувенири, средствата от продажбава на които бяха дарени за тази добра кауза.

Благодарим на всички родители, вкючили се в добрата инициатива!