Детска градина №18 „Осми март“

COVID 19

23 сеп 2020

Целта на настоящите правила е да опазим здравето на децата, на работещите в ДГ № 18 "Осми март", гр. Хасково,на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID 19.

Прикачени файлове