Детска градина №18 „Осми март“

Втора ЯГ "Пчелички"

27 апр 2017

м.с. Румяна Арабаджиева

м.с. Христина Митева

Наталия Тодорова; Нели Колешева; Мехриджан Али – пом.възпитатели