Детска градина №18 „Осми март“

Втора ЯГ "Пчелички"

27 апр 2017

м.с. Румяна Арабаджиева

м.с. Стефка Алеманова

Анка Христова; Димитрия Йовкова – пом.възпитатели