Детска градина №18 „Осми март“

Новият прием на деца в ДГ №18”Осми март” за учебната 2018-2019 г.

1 мар 2018

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Новият прием на деца в ДГ №18”Осми март” за учебната 2018-2019 г., ще бъде както следва:

  • 3  групи ДЯ  - 54 места
  • 2  първи възрастови групи  - 48 места

Заявления за кандидатстване се приемат в сградата на детската градина

до 31.05.2018г., от 8.00 до 15.00 ч.

Необходими документи:

  • Заявление по образец ;
  • Копие от акт за раждане на детето;
  • Лична карта на родител с постоянен адрес в района на градината или удостоверение за настоящ адрес в района на градината.
  • Други документи удостоверяващи предимство, съгласно

 Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково