Детска градина №18 „Осми март“

" Седянка - Ателие" - Двама с мама за сръчни деца и родители

15 апр 2024

На 21 март 2024г децата от 4 група Калинки пресъздадоха обичая седянка  по съвременно-традиционен начин, съвместно  с участието на родители  " Седянка - Ателие" - Двама с мама за сръчни деца и родители. Децата по изключително емоционален начин представиха характерните  за седянката работа и забава. Те изпълниха песни и танци от различни фолклорни области на България и изработиха съвместно с родителите си изделия от глина и прежда, запазвайки старите български занаяти и съхранявайки българските традиции и обичаи живи.