Детска градина №18 „Осми март“

Група "Калинки"

27 апр 2017

Недялка Станчева – ст. учител

Златка Зафирова – учител

Кремена Костадинова – пом. възпитател

 

"Навиците придобити в детството, не просто имат значение,

те са основата на всичко."

Прикачени файлове