Детска градина №18 „Осми март“

Изложба "Работливко" по проект "Равни в старта"

16 май 2019

На 15.05.2019г. в Историческия музей на града се проведе изложба, където децата бяха наградени от кмета Добри Беливанов за положените старания да творят от ранна детска възраст.