Детска градина №18 „Осми март“

ПРОМЯНА В СРОКОВЕТЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

18 май 2020

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 83 от 15.05.2020г.  на Общински съвет гр. Хасково е приета Наредба за изменение и допълнение

на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково,

съгласно която:

-          срокът  за подаване на документи за прием в детска градина определен в чл. 8, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни;

-          срокът определен за оповестяване на резултатите в чл.10, ал. 2, за 2020 г. е до 15 юли;

Заявления за прием можете да подавате всеки ден от 8,00 до 15,00ч в сграда детска градина на ул."Щерю Вапцаров"№9а

ОЧАКВАМЕ ВИ!