Детска градина №18 „Осми март“

Детската градина възстановява работата си с деца на 27.05.2020г.

22 май 2020

Уважаеми родители, детската градина възстановява работата си с деца на 27.05.2020г.

Наше задължение е да ви предупредим, че в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда за детето Ви е, то да си остане у дома. Препоръчваме, децата за които има възможност да се грижи възрастен, да останат в къщи.

Към момента анализът на ситуацията показва, че опасността от заразяване с COVID – 19 не е преминала и никой не може да даде гаранция, че в детската градина детето няма да се окаже в контакт с носители на COVID – 19.

Решението да пуснете детето си на детска градина, както и отговорността за това е изцяло Ваша.

 

Условия за прием на децата:

 

1. Предварително подписана от родител Декларация за информирано съгласие /публикувана на сайта на ДГ/

2. Децата се приемат от 7,30 до 9,00ч след задължително преминат филтър, при спазване на задължителните противоепидемични мерки/ маски и дистанция от 2м /.

3. Не се изискват медицински изследвания и представяне на мед.бележки съгласно чл.4,ал.4и5 от Наредба№3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини и чл.21, ал.2,3 и 4 от Наредба№26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

4. Посещението на детска градина от деца с хронични заболявания ( в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

 

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ЗА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА!

Прикачени файлове