Детска градина №18 „Осми март“

СЪОБЩЕНИЕ

9 юли 2020

 

                   Уважаеми родители,

срокът за потвърждаване на приетите деца за

учебната 2020-2021година, е от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

След тази дата, местата на непотвърдилите се обявяват за второ класиране.