Детска градина №18 „Осми март“

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

31 дек 2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

на 04.01.2020г. се възобновява посещението на децата в детската градина.

Напомняме Ви, че следва да се представят необходимите документи съгласно т.6 от Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на  COVID-19 .

Декларацията е в папка  COVID-19 .

 

Прикачени файлове

Приложени файлове: