Детска градина №18 „Осми март“

„Аз и ти във всички игри“ – дейност по изпълнение на НП „Успяваме заедно“- Модул 1-„Хубаво е в детската градина“

7 юни 2021

През месец май се проведе спортен празник по НП „Успяваме заедно“- Модул 1-„Хубаво е в детската градина“. Децата от 1 и 1-а група с много усмивки и настроение взеха участие в подвижни и спортни игри, подготвени от техните учители.

Всички бяха победители, а наградите – настолни игри, конструктори и книжки с приказки – зарадваха децата.

През учебната година родителите взеха активно участие в дейностите по НП „Успяваме заедно“ и с тяхна подкрепа се осигури лек и плавен преход на децата от семейната среда към детската градина.

Благодарим Ви, родители, за активната подкрепа.

Деца, родители и учители „ Успяхме заедно“!