Детска градина №18 „Осми март“

ДГ "Осми март" подкрепя Европейската седмица на мобилността!

8 окт 2021

На 21.09.2021г. децата на ДГ "Осми март" град Хасково се включиха в забавни и поучителни игри по Безопасно движение по пътищата, под надслов "Лесно е да спасиш живот!" 

Използвахме седмицата на мобилността за подходящи практически дейности, посветени на безопасното движение.