Детска градина №18 „Осми март“

"Да обичаме и пазим природата чиста" - създаване на компост

27 окт 2021

Изпълнение на дейностите по проект на ПУДООС "Да обичаме и пазим природата чиста".

Децата от детската градина вече ще събират на специално място клончета и листа, които падат през есента.

Така биологичния отпадък ще се разгражда в т.нар. "компост" / биотор/,

с който по-късно ще бъде облагородена почвата и засадените площи в дворните пространства.