Детска градина №18 „Осми март“

НП " Хубаво е в детската градина" - ДГ 18 " Осми март" ще участва в иновативния проект "В здравето сияе радостта"

5 окт 2022

Водеща дейност в иновацията ще бъде деца, родители и учители да работят заедно, да се споделят иновативни практики в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, да се обсъжда и споделя натрупания опит и постигнатите резултати като се цели повишаване качеството на предучилищното образование.